дкц,3,варна,диагностика,владиславово,консултативен,център,поликлиника,III,болница,медицина,медицински,центрове. ДКЦ 3-Варна ЕООД.ДКЦ III-Варна ЕООД.диагностика консултативен
“ДКЦ ІІІ-Варна“ ЕООД :: За нас

“Диагностично–консултативен център ІІІ-Варна“ ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ, в което работят лекари-специалисти от различни медицински специалности. Всички лекари са с многогодишен стаж и допълнителна квалификация в различните специалности.

Работата на медицинския персонал на “ДКЦ III-Варна” ЕООД е подчинена на мисията на здравното заведение: ”Максимално задоволяване с качествени здравни услуги от специализирана извънболнична медицинска помощ” и е в съответствие с медицинските стандарти и правилата на добрата медицинска практика.

Предлагаме диагностика и лечение на заболявания, здравнопромотивна и профилактична дейност в извънболнични условия. Разполагаме с модерно оборудвана клинична лаборатория и рентгенологично звено, в които се извършват всички основни медико- диагностични изследвания. В центъра се намира и една от най-модерните физиотерапевтично-рехабилитационни бази на територията на Варненска област.

Извършваме медицинска експертна дейност - експертиза на трудоспособността, трудоустрояване, представяне пред ЛКК и ТЕЛК, съдебно-психиатрична експертиза и издаваме всички видове медицинска документация и направление за болнично лечение. Здравното заведение разполага с модерна апаратура за прецизна диагностика, целяща последваща адекватна терапия, като 4D Ехограф, Доплеров ехограф General Electric Logic 400, Кардиологична тест-стрес система с велоергометър, Холтер ЕКГ, Транскраниална доплерова система, МАМОГРАФ и др.

 

“Диагностично–консултативен център ІІІ-Варна“ ЕООД има сключен договор с РЗОК – Варна и с допълнителни Доброволни Здравноосигурителни Дружества: ЗД " Булстрад Здраве " АД, ЗОК "България - Здраве", ДОМ "Здраве" АД, "ДаллБогг живот и здраве", ЗОФ "Вайс Медика" АДи др. Извършват се и профилактични медицински прегледи съгласно Наредба № 3 за предварителните и периодични медицински прегледи на работниците и служителите. При възможност създаваме организация за извършване на прегледите и вземането на биологичен материал на места, посочени от възложителя на поръчката.

Съвместната работа с екипа на "Служба по трудова медицина - ЛТМ” ООД дава възможност за качествено комплексно обслужване на работниците и служителите на фирмите и адекватен мониторинг на здравното им състояние.

Към настоящия момент сме извършили профилактични прегледи на  ДГС гр. Карнобат, ДГС гр. Царево, ДГС гр. Бургас,  Окръжна и Районна прокуратура гр. Варна, Районна и Окръжна прокуратура гр. Силистра, Районни прокуратури гр. Дулово и гр. Тутракан, Окръжна и Районна прокуратура гр. Добрич, Окръжна и Районна прокуратура гр. Добрич, Военно-окръжна прокуратура гр. Варна, „Агрополихим” АД гр. Девня, Районен съд – Девня, РЗОК – гр. Варна, Община Царево, Община Варна, Община Котел,  детски градини и училища гр. Варна.

 

 

 
 

Вход