дкц,3,варна,диагностика,владиславово,консултативен,център,поликлиника,III,болница,медицина,медицински,центрове. ДКЦ 3-Варна ЕООД.ДКЦ III-Варна ЕООД.диагностика консултативен
Търгове и продажби ПДФ Печат Е-мейл

 29.11.2019

 О Б Я В Я В А :

 

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ аптека находяща се в тяло Б, етаж І и сутерен, с обща застроена площ 445 кв.м., състоящ се от: търговска площ - 183 кв.м., сервизни и помощни помещения - 105 кв.м. и склад – 157 кв.м., за срок от 3 години, при стартова наемна цена в размер на 3000 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 13.12.2019 г. , от служител Човешки ресурси при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 100 лв. Депозитът за участие е в размер на 3600 лв, вносим от кандидатите в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 13.12.2019 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 16.12.2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 17.01.2020г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 13.12.2019г. включително, от 9.00 до 14.00 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 

За справки: 052/510282; 0879161291

 

 

 


29.11.2019

О Б Я В Я В А :

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ аптека тяло А, етаж І, с обща застроена площ 33 кв.м., от които: търговска площ 31 кв.м., сервизни помещения 2 кв.м. и 5.5 кв.м. от общите части, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена в размер на 1000 лева и стъпка за наддаване 10 %. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 13.12.2019 г. , от служител „Човешки ресурси” при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 100 лв. Депозитът за участие е в размер на 1200 лева, вносим от кандидатите в касата на на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 13.12.2019 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2,  при служител „Човешки ресурси”. Търгът ще се проведе на 16.12.2019 г. от 11.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на “ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД.

Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 17.01.2020г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 13.12.2019г. включително, от 9.00 до 14.00 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 

 

 


 

  10.06.2019 г.

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк“Вл.Варненчик”, бул.“К.и Фружин”, представляващ: помещение № 225 за стоматологичен к-т - находящ се  в тяло В, ет. 2, с площ 13,2 кв.м., заедно с 18,76 кв.м. от частите за общо ползване: помощни помещения / санитарни възли, коридор и др./,   за срок от 3 години, при стартова наемна цена 200 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 24.06.2019г. от служител Човешки ресурси срещу 60 лв. Депозитът за участие е 240 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 24.06.2019г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 25.06.2019г от 10,30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 26.07.2019г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 24.06.2019г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

                         За справки: 052/510282; 0879161291

 

 

 


 

10.06.2019 г.

  О Б Я В Я В А :

 

 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк“Вл.Варненчик”, бул.“К.и Фружин”, представляващ: Лекарски к-т стоматологичен № 125 а - находящ се  в тяло В, етаж 1, с площ 12.60 кв.м., заедно с 16,27 кв.м. от частите за общо ползване: помощни помещения /санитарни възли, коридор, фоайе и др./,  за срок от 3 /три/  год, при стартова наемна цена 190 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 24.06.2019г. от служител Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 228 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 24.06.2019г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 25.06.2019 г. от 12,30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 26.07.2019г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 24.06.2019г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.


За справки: 052/510282; 0879161291

 

 


Последна промяна 12.04.2019 г.

 

О Б Я В Я В А :

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ лекарски кабинет № 213 в тяло В, ет. 2, с площ 12.8 кв.м. заедно с 2.08 кв.м. от общите манипулационни и 18,76 кв.м. общи части, за срок от 3 год. при стартова наемна цена в размер на 120 лева и стъпка за наддаване 10 %. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 03.05.2019 г. , от служител „Човешки ресурси” при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 60 лв. Депозитът за участие е в размер на 144 лева, вносим от кандидатите в касата на на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 03.05.2019 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2,  при служител „Човешки ресурси”. Търгът ще се проведе на 07.05.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на “ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД.

         Кандидатите следва да имат актуално членство в БЛС и сключен договор с РЗОК .

        Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 07.06.2019г.

        Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 03.05.2019 г. включително, от 9.00 до 14.00 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 

 

 


 Последна промяна 08.11.2018 г.

О Б Я В Я В А :

 

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл.Варненчик”, бул. “К.и Фружин”, представляващ: Фитнес клуб находящ се  в тяло Г, етаж 1, включващ: зала за тренировки с площ 110,70 кв.м. и 41,06 кв.м. помощни помещения / съблекалня, санитарни възли и коридор/, за срок от 3 години, при стартова наемна цена 550 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 14 часа на 23.11.2018г. от служител Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 660 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

 Заявления за участие се приемат до 15 часа на 23.11.2018г., в „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 27.11.2018 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2. Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 03.01.2019г.

           Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 23.11.2018г включително, от 9 до 14 часа.

За справки: 052/510282; 0879161291


Последна промяна 11.07.2018 г.

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк“Вл.Варненчик”, бул.“К.и Фружин”, представляващ: Помещение за стоматологичен кабинет, с площ 28.80 кв.м., състоящо се от кабинет № 300, тяло В, етаж 3, в едно с 12.30 кв. м. от общите части за ползване за срок от 3 г., при стартова наемна цена 200 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 14 часа на 09.07.2018г. от служител Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 240 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 09.07.2018г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-сл.Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 10.07.2018 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 10.08.2018г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 09.07.2018г включително, от 9 до 14 часа.

За справки: 052/510282; 0879161291

 

 Решение

 


 

Последна промяна 01.06.2018 г.

О Б Я В Я В А :

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл.Варненчик”, бул. “К.и Фружин”, представляващ: Част от фоайе, площ 2 кв.м., находящо се  в тяло А, ет. 1, за поставяне на кафемашина за срок от 3 г., при стартова наемна цена 300 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 14 часа на 30.05.2018г. от служител Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 360 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15.00 часа на 30.05.2018г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служ. Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 31.05.2018 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 02.07.2018г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 30.05.2018г включително, от 9 до 14 часа.

За справки: 052/510282; 0879161291


Решение

 


 последна промяна: 12.03.2018 г.                   

О Б Я В Я В А :

 

      Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “Ки Фружин”, представляващ Помещение за масажен кабинет, с площ 13.4 кв.м., състоящо се от кабинет № 125Б,  тяло В, етаж 1, в едно със съответните общи части от коридор, фоайе, санитарен възел, за срок от 3 /три/ години при стартова наемна цена 135 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 26.03.2018 г. , от служител Човешки ресурси срещу 60 лв. Депозитът за участие е 162лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 26.03.2018 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 27.03.2016 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 27.04.2018г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 26.03.2018 включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 

За справки: 052/510282; 0879161291

 


 

последна промяна 23.11.2017 г.
О Б Я В Я В А :

 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: Помещение за стоматологичен кабинет, с площ 13.05 кв.м., състоящо се от кабинети № 302,  тяло В, етаж 3-ти, в едно с 12.30 кв.м. от общите части за ползване,  за срок от 3 год., при стартова наемна цена 150 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 08.12.2017г. от служител Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 180 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

 

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 08.12.2017г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 11.12.2017 г. от 13.00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 11.01.2018г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 08.12.2017г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 

За справки: 052/510282; 0879161291

 

 


последна промяна 23.11.2017 г.

О Б Я В Я В А :

 

 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: Помещение за зъботехническа лаборатория, с площ 25,70 кв.м., състоящо се от кабинети № 306 и 313,  тяло В, етаж 3-ти, в едно с 24.6 кв.м. от общите части за ползване,  за срок от 3 год., при стартова наемна цена 250 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 08.12.2017г. от служител Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 300 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 08.12.2017г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 11.12.2017 г. от 11.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 11.01.2018г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 08.12.2017г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 

За справки: 052/510282; 0879161291

 


последна промяна 23.11.2017 г.


О Б Я В Я В А :

 

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: Помещение за зъботехническа лаборатория, площ 38.50 кв.м., състоящо се от кабинети № 310,310А,310Б,  тяло В, етаж 3, в едно с 12.3 кв.м. от общите части за ползване,  за срок от 3 год., при стартова наемна цена 350 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 08.12.2017г. от сл. Човешки ресурси срещу 60лв. Депозитът за участие е 420 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 08.12.2017г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-сл.Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 11.12.2017 г. от 10 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 11.01.2018г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 08.12.2017г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 

За справки: 052/510282; 0879161291

 


последна промяна 08.09.2017 г.

О Б Я В Я В А :

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ площ от 4 /четири/ кв.м., в бл.А, ет.1, фоайе пред регистратура – за поставяне на алуминиева клетка за търговия с печатни издания, пакетирани хранителни стоки и копирни услуги, за срок от 3 години, при стартова наемна цена 154 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 25.09.2017 г. , от служител Човешки ресурси срещу 60 лв. Депозитът за участие е 184,80 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 25.09.2017 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 26.09.2017 г. от 10,30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 30.10.2017г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 25.09.2017г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 

За справки: 052/510282; 0879161291

   08.12.2016 г.

 

О Б Я В Я В А :

 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ аптека находяща се в тяло Б, етаж І и сутерен, с обща застроена площ 445 кв.м., състоящ се от: търговска площ - 183 кв.м., сервизни и помощни помещения - 105 кв.м. и склад – 157 кв.м., за срок от 3 години, при стартова наемна цена в размер на 3000 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 10.12.2013 г. , от служител Човешки ресурси при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 100 лв. Депозитът за участие е в размер на 3600 лв, вносим от кандидатите в касата на дружеството или по банков път.

 

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 22.12.2016 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 23.12.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 23.01.2017г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 22.12.2016г. включително, от 9.00 до 14.00 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 

За справки: 052/510282; 0879161291

 

 

 


  08.12.2016 г.

 

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ аптека тяло А, етаж І, с обща застроена площ 33 кв.м., от които: търговска площ 31 кв.м., сервизни помещения 2 кв.м. и 5.5 кв.м. от общите части, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена в размер на 1000 лева и стъпка за наддаване 10 %. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 22.12.2016 г. , от служител „Човешки ресурси” при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 100 лв. Депозитът за участие е в размер на 1200 лева, вносим от кандидатите в касата на на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 22.12.2016 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2,  при служител „Човешки ресурси”. Търгът ще се проведе на 23.12.2016 г. от 11.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на “ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД.

Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 23.01.2017г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 22.12.2016г. включително, от 9.00 до 14.00 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.


За справки: 052/510282; 0879161291

 


 

 24.03.2016

О Б Я В Я В А :

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот , находящ се в гр. Варна, жк “Вл.Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ лекарски кабинет № 213 тяло В, ет. 2, площ 12.8 кв.м. заедно с 2.08 кв.м. от общите манипулационни и 18,76 кв.м. общи части, за срок от 3 год. при стартова наемна цена 120 лв. и стъпка за наддаване 10 %. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 07.04.2016г. от служител Човешки ресурси, срещу 50 лв. Депозитът за участие е 144 лева, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 07.04.2016г, в „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД -служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 08.04.2016г от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2. Кандидатите следва да имат актуално членство в БЛС и сключен договор с РЗОК . Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 09.05.2016г.

Оглед на обекта - всеки работен ден до 07.04.2016г. включително, от 9.00 до 14.00 часа.

За справки: 052/510 282; 0879161291

 

 


 14.06.2016 г.

 

 

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк“Вл.Варненчик”, бул.“К.и Фружин”, представляващ: Лекарски к-т стоматологичен № 125 а - находящ се  в тяло В, етаж 1, с площ 12.60 кв.м., заедно с 16,27 кв.м. от частите за общо ползване: помощни помещения /санитарни възли, коридор, фоайе и др./,  за срок от 3 /три/  год, при стартова наемна цена 190 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 28.06.2016г. от служител Човешки ресурси срещу 50лв. Депозитът за участие е 228 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 28.06.2016г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 29.06.2016 г. от 10,30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 01.08.2016г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 28.06.2016г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 За справки: 052/510282; 0879161291

 


 26.05.2016

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ Помещение № 225 за „стоматологичен кабинет” - находящ се  в тяло В, етаж 2, с площ 13,2 кв.м., заедно с 18,76 кв.м. от частите за общо ползване: помощни помещения / санитарни възли, коридор и др./, за срок от 3 години, при стартова наемна цена 200 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 09.06.2016 г. , от служител Човешки ресурси срещу 50 лв. Депозитът за участие е 240 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 09.06.2016 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 10.06.2016 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 11.07.2016г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 09.06.2016г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 За справки: 052/510282; 0879161291

 


 17.11.2015 г.

О Б Я В Я В А :   

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ Фитнес клуб находящ се  в тяло Г, етаж 1, включващ: зала за тренировки с площ 110,70 кв.м. и 41,06 кв.м. помощни помещения / съблекалня, санитарни възли и коридор/, за срок от 3 /три/ години при стартова наемна цена 550 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 14 часа на 24.11.2015 г. , от служител Човешки ресурси срещу 50 лв. Депозитът за участие е 660 лв., вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 24.11.2015 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 25.11.2015 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 28.12.2015г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 24.11.2015 включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 За справки: 052/510282; 0879161291

 


 

 26.06.2015 г. 

 • О Б Я В Я В А :  

 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл.Варненчик”, бул. “К.и Фружин”, представляващ: Помещение за стоматологичен кабинет, с площ 28.80 кв.м., състоящо се от кабинет № 300, тяло В, етаж 3, в едно с 12.30 кв. м. от общите части за ползване за срок от 3 г., при стартова наемна цена 200 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 14 часа на 09.07.2015г. от служител Човешки ресурси срещу 30лв. Депозитът за участие е 240 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

 

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 09.07.2015г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 10.07.2015 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 10.08.2015г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 09.07.2015г включително, от 9 до 14 часа.

За справки: 052/510282; 0879161291

 


 08.06.2015 г. 

 • О Б Я В Я В А :  

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ част от помещение за стоматологичен кабинет, находящо се в тяло Г, етаж І, със застроена площ 50 кв.м., в едно с 19 кв.м. от прилежащи общи части от коридор, фоайе, санитарен възел за срок от 3 /три/ години при стартова наемна цена 380 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 14 часа на 15.06.2015 г. , от служител Човешки ресурси срещу 30 лв. Депозитът за участие е 456 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

       Заявления за участие се приемат до 15 часа на 15.06.2015 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 16.06.2015 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 16.07.2015г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 15.06.2015 включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 

За справки: 052/510282; 0879161291

 

 


 

 16.04.2015 г. 

 • О Б Я В Я В А :  

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ Част от фоайе, с площ 2 кв.м., находящо се  в тяло А, етаж 1, за поставяне на кафемашина,  за срок от 3 /три/ години при стартова наемна цена 300 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 14 часа на 30.04.2015 г. , от служител Човешки ресурси срещу 30 лв. Депозитът за участие е 360 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 30.04.2015 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 04.05.2015 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 04.06.2015г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 30.04.2015 включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.


  04.03.2015 г
 • О Б Я В Я В А :

 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот  собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ Помещение за масажен кабинет, с площ 13.4 кв.м., състоящо се от кабинет № 125Б,  тяло В, етаж 1, в едно със съответните общи части от коридор, фоайе, санитарен възел, за срок от 3 /три/ години при стартова наемна цена 135 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 14 часа на 18.03.2015 г. , от служител Човешки ресурси срещу 30 лв. Депозитът за участие е 162 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.Заявления за участие се приемат до 15 часа на 18.03.2015 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на  19.03.2015 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 20.04.2015г.

 Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 18.03.2015 включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.


 


 01.12.2014 г.

 • ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: Лекарски кабинет № 126 за АИППМП - находящ се  в тяло В, етаж 1, с площ 13,2 кв.м., заедно с 7,48 кв.м. от общите манипулационни и консултации и с 16,27 кв.м. от частите за общо ползване: помощни помещения / санитарни възли, коридор и др./, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 150 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 13.12.2014г. от служител Човешки ресурси срещу 20лв. Депозитът за участие е 180 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 13.12.2014г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 15.12.2015 г. от 9,00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 15.01.2015г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 13.12.2014г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 За справки: 052/510282; 0879161291

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: Лекарски кабинет № 225 за Психолог - находящ се  в тяло В, етаж 2, с площ 13,2 кв.м., заедно с 2.08 кв.м. от общите манипулационни и с 18,76 кв.м. от частите за общо ползване: помощни помещения / санитарни възли, коридор и др./,   за срок от 3 /три/ години., при стартова наемна цена 180 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 13.12.2014г. от служител Човешки ресурси срещу 20лв. Депозитът за участие е 216 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 13.12.2014г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 15.12.2015 г. от 10,30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 15.01.2015г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 13.12.2014г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 За справки: 052/510282; 0879161291

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД О Б Я В Я В А :

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: Помещение за зъботехническа лаборатория, площ 38.50 кв.м., състоящо се от кабинети № 310,310А,310Б,  тяло В, етаж 3, в едно с 12.3 кв.м. от общите части за ползване,  за срок от 3 год., при стартова наемна цена 350 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 13.12.2014г. от служител Човешки ресурси срещу 20лв. Депозитът за участие е 420 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 13.12.2014г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 15.12.2015 г. от 12 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 15.01.2015г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 13.12.2014г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 За справки: 052/510282; 0879161291

 


 ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: Помещение за зъботехническа лаборатория, с площ 25,70 кв.м., състоящо се от кабинети № 306 и 313,  тяло В, етаж 3-ти, в едно с 24.6 кв.м. от общите части за ползване,  за срок от 3 год., при стартова наемна цена 250 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 13.12.2014г. от служител Човешки ресурси срещу 20лв. Депозитът за участие е 300 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 13.12.2014г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 15.12.2015 г. от 13.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 15.01.2015г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 13.12.2014г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 За справки: 052/510282; 0879161291

 


 

 •  ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: Помещение за стоматологичен кабинет, с площ 13.05 кв.м., състоящо се от кабинети № 302,  тяло В, етаж 3-ти, в едно с 12.30 кв.м. от общите части за ползване,  за срок от 3 год., при стартова наемна цена 150 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 13.12.2014г. от служител Човешки ресурси срещу 20лв. Депозитът за участие е 180 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 13.12.2014г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 15.12.2015 г. от 15.00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 15.01.2015г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 13.12.2014г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 За справки: 052/510282; 0879161291

 


 

 •  ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ: площ от 4 /четири/ кв.м., в бл.А, ет.1, фоайе пред регистратура – за поставяне на алуминиева клетка за търговия с печатни издания и пакетирани хранителни стоки, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 154 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 13.12.2014г. от служител Човешки ресурси срещу 20лв. Депозитът за участие е 184.80 лв, вносим в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 13.12.2014г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 15.12.2015 г. от 16.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 15.01.2015г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 13.12.2014г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 За справки: 052/510282; 0879161291


 26,11,2013           

 • ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ аптека тяло А, етаж І, с обща застроена площ 33 кв.м., от които: търговска площ 31 кв.м., сервизни помещения 2 кв.м. и 5.5 кв.м. от общите части, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена в размер на 1000 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 10.12.2013 г. , от служител Човешки ресурси при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 100 лв. Депозитът за участие е в размер на 1200 лв, вносим от кандидатите в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 10.12.2013 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 11.12.2013 г. от 13.00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.

Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 10.01.2014г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 10.12.2013г. включително, от 9.00 до 14.00 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 За справки: 052/510282; 0879 161 291

 


  26,11,2013

 • ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ аптека находяща се в тяло Б, етаж І и сутерен, с обща застроена площ 445 кв.м., състоящ се от: търговска площ - 183 кв.м., сервизни и помощни помещения - 105 кв.м. и склад – 157 кв.м., за срок от 3 години, при стартова наемна цена в размер на 3000 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 10.12.2013 г. , от служител Човешки ресурси при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 100 лв. Депозитът за участие е в размер на 3600 лв, вносим от кандидатите в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 10.12.2013 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 11.12.2013 г. от 10.00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 10.01.2014г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 10.12.2013г. включително, от 9.00 до 14.00 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

За справки: 052/510282; 0879161291

 


 

 •   ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД
О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ Лекарски к-т стоматологичен № 125а - находящ се  в тяло В, ет.1, с площ 12.6 кв.м., заедно с 16,27 кв.м. от частите за общо ползване: помощни помещения / санитарни възли, коридор, фоайе и др./,   за срок от 3 /три/ год., при стартова наемна цена в размер на 180 лева и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 22.07.2013 г. , от служител Човешки ресурси при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 40 лв. Депозитът за участие е в размер на 216 лв, вносим от кандидатите в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 22.07.2013 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 23.07.2013 г. от 10.00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.

Кандидатите следва да имат актуално членство в БСС и сключен договор с РЗОК .

Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 07.08.2013г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 22.07.2013г. включително, от 9.00 до 14.00 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 


 

 •   ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД
О Б Я В Я В А 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ лекарски кабинет № 213 в тяло В, ет. 2, с площ 12.8 кв.м. заедно с 2.08 кв.м. от общите манипулационни и 18,76 кв.м. общи части, за срок от 3 год. при стартова наемна цена в размер на 120 лева и стъпка за наддаване 10 лв.. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 25.03.2013 г. , от служител Човешки ресурси при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 40 лв. Депозитът за участие е в размер на 144 лева, вносим от кандидатите в касата на дружеството или по банков път.

         Заявления за участие се приемат до 15 часа на 25.03.2013 г., в сградата на „ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 26.03.2013 г. от 10.00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.

Кандидатите следва да имат актуално членство в БСС и сключен договор с РЗОК .

Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 26.04.2013г.

 Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 29.03.2013г. включително, от 9.00 до 14.00 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

 


    ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД

 

ОБ Я В Я В А

Провежда публичен търг за отдаване под наем на част от имот – собственост на “ДКЦ - III Варна” ЕООД, включен в капитала на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “Константин и Фружин”, представляващ част от сградата на дружеството – а именно: : Фитнес клуб находящ се  в тяло Г, етаж 1, включващ: зала за тренировки с площ 110,70 кв.м. и 41,06 кв.м. помощни помещения / съблекалня, санитарни възли и коридор/, за срок от 3 /три/ г. Тръжните книжа се получават от днес до 12.00 часа на 07.11.2012 г., от личен състав при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 40лв.

           До 15.00 часа на 07.11.2012 г., кандидатите следва да подадат тръжните документи в личен състав. Търга ще се проведе на 08.11.2012 г. от 10.00 часа в заседателната зала ет.2, в сградата на “ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД. За справки: 052/510 282


 

 •   ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД
О Б Я В Я В А

Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл.Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, а именно: Помещение за стоматологичен кабинет, с площ 28,8 кв.м., състоящо се от кабинет № 300, тяло В, етаж 3, в едно с 12.3 кв.м. от общите части за ползване, за срок от 3 години.

            Конкурсните книжа се получават от днес до 12.00 часа на 16.07.2012 г., от личен състав при „ДКЦ ІІІ – Варна”, срещу 20 лв.

           До 15.00 часа на 16.07.2012 г., кандидатите следва да подадат конкурсните документи в личен състав. Конкурсът ще се проведе на 17.07.2012 г. от 10.00 часа в заседателната зала ет.2, в сградата на “ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД.

          За справки тел.052/510322;052/510282 
 

Вход