дкц,3,варна,диагностика,владиславово,консултативен,център,поликлиника,III,болница,медицина,медицински,центрове. ДКЦ 3-Варна ЕООД.ДКЦ III-Варна ЕООД.диагностика консултативен
Начало

 


 

Политика за защита на личните данни


КЛИНИЧНА  ЛАБОРАТОРИЯ             OnLine   РЕЗУЛТАТИ

 


 ЦЕНОРАЗПИС на предлаганите услуги, заплащани от НЗОК и ПАЦИЕНТА - /свали/

 


 

 

 

Профилактични скрининг

програми през 2019 г.

 

 

 

 

„ДКЦ 3 – Варна“ ЕООД сключи договори с Община Варна за извършването на безплатни медицински дейности по Общински програми:

 

Ø  "Скрининг на заболявания на белия дроб", -Приключила

Ø  "Скрининг на заболявания на простатната жлеза",

Ø "Скрининг на заболявания на щитовидната жлеза".- Приключила

 

Прегледите ще се извършват с предварително записване от 22.04.2019 г. при следния график:

 

        Скрининг на заболявания на щитовидната жлеза /Ехоскопия на житовидна жлеза/– д-р Л.Станева

            Вторник – 15,00 – 17,00 ч.

            Сряда – 10,00 – 12,00 ч.

                  Скрининг на заболявания на белия дроб– д-р Д.Караянчев

            Понеделник, сряда и петък – 11,00 – 12,00 ч.

            Вторник и четвъртък – 16,00 – 17,00 ч.

                    Скрининг на заболявания на простатната жлеза /Ехоскопия на простатна жлеза/ - д-р К.Петров

            Понеделник и четвъртък – 15,00 – 16,00 ч.

 ЗАПИСВАНЕ НА РЕГИСТРАТУРА В „ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД

ТЕЛ.: 052/510-310

GSM: 0884/658-452

 

 

 


 

 Лечебното заведение разполага с Нов 4D ехограф!!!


 

  Проект № BG05M9OP001-1.008-0524-C01 Подобряване условията на труд в "ДКЦ - 3 Варна" ЕООД

Обща стойност 85 496.44 лв.,от които 58 137.58 лв. европейско и

10 259.57 лв. национално съфинансиране.

 


“ДКЦ III – Варна” ЕООД предлага на преференциални цени:

  • Профилактични медицински прегледи за Вашите работници и служители, съгласно “Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците…”;

 

  • Обслужване на работниците и служителите от СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА;

За контакти 052/510 282 А. Иванова “Диагностично–консултативен център ІІІ-Варна“ ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ, в което работят лекари-специалисти от различни медицински специалности. Всички лекари са с многогодишен стаж и допълнителна квалификация в различните специалности.

 

 


 

Транспорт:

Автобусни линии: 14, 20, 22, 118,148, 209
Тролейбусни линии: 82, 88

 

 

 
 

Вход