дкц,3,варна,диагностика,владиславово,консултативен,център,поликлиника,III,болница,медицина,медицински,центрове. ДКЦ 3-Варна ЕООД.ДКЦ III-Варна ЕООД.диагностика консултативен
“ДКЦ 3-Варна“ ЕООД

 

 

 Уважаеми Пациенти, Общопрактикуващите лекари и стоматолози са отделни търговски дружества и плащат наем на лечебното заведение, те не влизат в структурата на ДКЦ-3 и не даваме информация за тях!

 


 

Профилактични скрининг програми през 2020 г.

 

 

„ДКЦ 3 – Варна“ ЕООД сключи договори с Община Варна за извършването на безплатни медицински дейности по Общински програми:

 Ø  "Скрининг на преканцерози на маточната шийка",

Ø  "Скрининг на заболявания на щитовидната жлеза".

 Прегледите ще се извършват с предварително записване от 18.06.2020 г. при следния график:

        Скрининг на заболявания на щитовидната жлеза /Ехоскопия на житовидна жлеза/– д-р Л.Станева

            Понеделник – 11,00 – 12,00 ч.

Вторник – 14,00 – 15,00 ч.

            Сряда – 11,00 – 12,00 ч.

            Четвъртък – 11,00 – 12,00 ч.

            Петък – 11,00 – 12,00 ч.

 Ø  "Скрининг на преканцерози на маточната шийка",

– д-р М.Танева

            Вторник и четвъртък – 09,00 – 11,00 ч.

– д-р Д.Славова

Понеделник и сряда – 10,30 – 12,30 ч.

 ЗАПИСВАНЕ НА РЕГИСТРАТУРА В „ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД

ТЕЛ.: 052/510-310

GSM: 0884/658-452

 


 

Политика за защита на личните данни


КЛИНИЧНА  ЛАБОРАТОРИЯ             OnLine   РЕЗУЛТАТИ

 


 ЦЕНОРАЗПИС на предлаганите услуги, заплащани от НЗОК и ПАЦИЕНТА - /свали/

  

 Лечебното заведение разполага с Нов 4D ехограф!!!


 

  Проект № BG05M9OP001-1.008-0524-C01 Подобряване условията на труд в "ДКЦ - 3 Варна" ЕООД

Обща стойност 85 496.44 лв.,от които 58 137.58 лв. европейско и

10 259.57 лв. национално съфинансиране.

 


“ДКЦ III – Варна” ЕООД предлага на преференциални цени:

  • Профилактични медицински прегледи за Вашите работници и служители, съгласно “Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците…”;

 

  • Обслужване на работниците и служителите от СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА;

За контакти 052/510 282 А. Иванова “Диагностично–консултативен център ІІІ-Варна“ ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ, в което работят лекари-специалисти от различни медицински специалности. Всички лекари са с многогодишен стаж и допълнителна квалификация в различните специалности.

 

 


Продължение...
 
 

Вход