Ценоразпис

Услуга Цена
ХЕМАТОЛОГИЯ
Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC 8.00
Скорост на утаяване на еритроцитите 3.00
Диференциално броене на левкоцити - ДКК 10.00
Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване 10.00
Такса биологичен материал 3.00
КОАГУЛАЦИЯ
Време съсирване 3.00
Време на кървене 3.00
Протромбиново време 6.00
Активирано парциално тромбопластиново време (APTT) 6.00
Фибриноген 6.00
Д-Димер / D-Dimer/ 35.00
БИОХИМИЯ
Глюкоза 4.00
Кръвно-захарен профил 9.00
Креатинин/creatinine/ 4.00
Урея /urea/ 4.00
Билирубин – общ 4.00
Билирубин – директен 4.00
Общ белтък 4.00
Албумин 4.00
Холестерол 4.00
HDL-холестерол 4.00
Триглицериди 4.00
Гликиран хемоглобин 19.00
Пикочна киселина /Uric acid/ 4.00
АСАТ/ASAT/ 4.00
АЛАТ/ALAT/ 4.00
Креатинкиназа (КК) 4.00
ГГТ /GGTP/ 4.00
Алкална фосфатаза (АФ) /ALP/ 4.00
Алфа-амилаза 4.00
Липаза 6.00
Натрий и Калий 8.00
LDH 5.00
Липиден профил (включващ общ холестерол, LDL-холестерол, HDL-холестерол, триглицериди) 16.00
Калций 4.00
Фосфати 4.00
Желязо /Fe/ 4.00
ЖСК 6.00
CRP 9.00
LDL-холестерол 4.00
Oбременяване с глюкоза (ОГТТ) 10.00
Хлориди 4.00
Йонизиран Ca 8.00
Mg 5.00
VLDL-холестерол 0.00
Инсулин 120' 0.00
УРИНА
Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв) 4.00
Седимент – ориентировъчно изследване 5.00
Изследване на урина за урокултура 10.00
Изследване на урина – микроалбуминурия 17.00
Количество белтък в урината 24 часа 4.00
Калций в урината /КАЛЦИУРИЯ/ 24 часа 4.00
Фосфор в урината 24 часа 4.00
PH 0.00
Относително тегло 0.00
Белтък в урината 0.00
Захар в урината 0.00
Билирубин в урината 0.00
Уробилиноген в урината 0.00
Кръв в урината 0.00
Нитрити 0.00
Кетони 0.00
Креатинин- урина 0.00
Ca - урина 0.00
Амилаза в урината 0.00
ХОРМОНИ
FT4 21.00
TSH 21.00
LH 21.00
FSH 21.00
Prolactin 21.00
Estradiol 21.00
Testosteron 21.00
Антитела срещу Тереоидната пероксидаза - Anti - TPO 21.00
Феритин 20.00
FT3 21.00
ANTI-TPO 21.00
Free testosteron 0.00
ТУМОРНИ МАРКЕРИ
PSA общ 22.00
PSA - свободен 25.00
fPSA ratio 0.00
CA 15-3 0.00
CA 125 0.00
CA 19-9 0.00
CEA 0.00
МИКРОБИОЛОГИЯ
Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции) 10.00
Изследване за ревматоиден фактор (RF) 10.00
ВЛАГ. СЕКРЕТ-ПОСЯВКА 10.00
Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др 0.00
Микробиологично изследване на влагалищен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. 0.00
Микробиологично изследване на цервикален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. 0.00
Микробиологично изследване на еякулат – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. 0.00
ДРУГИ
Окултни кръвоизливи 7.00
Орален глюкозо-толерантен тест 10.00
Определяне на повърхностен антиген нa xeпaтит В (HBsAg) c бърз тест 18.00
Определяне на антитела срещу хепатит С (anti-НСV) с бърз тест. 19.00
Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST 0.00
ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХЛАМИДИ 0.00
Progesteron 21.00
Витамин D /Vit D/ 28.00
Васерман /WASS/ 8.00
СПИН /HIV/ 20.00
Серологичен тест - Хеликобактер пилори 14.00
Тест за инфекционна мононуклеоза 10.00
Influenza A/B 30.00
Anti-SARS-CoV2 IgG 0.00
Vit B12 20.00
Insulin на гладно 21.00
Инсулинова резистетност HOMA Index 20.00
Количествено определяне Anti-SARS-CoV-2-Неутрализиращи антитела 0.00
SARS Cov-2 antigen test 17.00
Кръвна група 0.00
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Рентгенография на зъби с определен центраж (Секторна рентгенография) 15.00
Рентгенография на челюстите в специални проекции 32.00
Рентгенография на лицеви кости 32.00
Рентгенография на околоносни синуси 32.00
Специални центражи на черепа 32.00
Рентгенография на стернум 0.00
Рентгенография на ребра 32.00
Рентгеноскопия на бял дроб 25.00
Рентгенография на крайници 32.00
Рентгенография на длан и пръсти 22.00
Рентгенография на тазобедрена става 22.00
Рентгенография на бедрена кост 22.00
Рентгенография на колянна става 22.00
Рентгенография на глезенна става 22.00
Рентгенография на стъпало и пръсти 22.00
Рентгенография на раменна става 22.00
Рентгенография на гривнена става 22.00
Рентгенография на череп 32.00
Рентгенография на гръбначни прешлени 32.00
Рентгенография на гръден кош и бял дроб 32.00
Обзорна рентгенография на корем 32.00
Рентгенография на таз 32.00
Ехографска диагностика на коремни органи и ретроперитонеум 50.00
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах 70.00
Мамография на двете млечни жлези 60.00
Ехография на млечна жлеза 60.00
Контрасно изследване на стомах 0.00
Ехография на щитовидна жлеза 45.00
Услуга Цена
Първичен преглед 60.00
Първичен преглед с ехограф 80.00
Вторичен преглед 35.00
Домашно посещение 70.00
Поставяне на мускулна/подкожна инжекция 7.00
Венозна инжекция 10.00
Венозна инфузия до 1 ч. 20.00
Вземане на венозна кръв 3.00
Ехография на щитовидна жлеза 45.00
Измерване на кръвно налягане 4.00
Тестуване с арегени-1 тест 4.00
Медицинско свидетелство за шофьор категория В 10.00
Медицинско свидетелство за шофьор категория С 60.00
Медицинско свидетелство за сключване на граждански брак 59.00
Медицинско свидетелство за сключване на граждански брак за чужди граждани 91.00
Медицинско свидетелство за осиновяване 99.00
Медицинско свидетелство за работа 42.00
Медицинско свидетелство за учебно заведение 42.00
Здравна книжка без заключение 30.00
Лечение с ултразвук 8.00
ЕХОКГ 60.00
Ехография на млечна жлеза 60.00
Абдоминална ехография 40.00
УЗДСГ 60.00
ТРАНСВАГИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ 40.00
Диспансерен преглед в амб. условия 7.00
EEG 60.00
ФИД 10.00
ВЕТ 60.00
Холтер ЕКГ 60.00
ЕКГ 10.00
Холтер АН 60.00
Вземане на цитологично изсл. 45.00
Резервирайте час онлайн
Резервирайте час онлайн
чрез MediClock